Od juče zabranjen ulazak putnicima iz Srbije

Srbija je od juče svrstana u zemlje koje se nalaze na crvenu listu za ulazak u Bugarsku. To konkretno znači da osobama koje dolaze iz crvene zone nije dozvoljen ulazak u ovu zemlju.

Od navedenog su izuzeta, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, deca mlađa od 12 godina kao i sledeće kategorije:

Foto: Printscreen AMSS

OD ZABRANE ULASKA IZUZETI SU:

– PUTNICI U TRANZITU, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja;

– POGRANIČNI RADNICI (lica koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i lica koja žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice);

– Bugarski državljani i strani državljani sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članovi njihovih porodica;

– Državljani Evropske Unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske Konfederacije i članovi njihovih porodica, koji dolaze iz država-članica EU, EEZ i Švajcarske Konfederacije;

– Medicinski specijalisti, medicinski naučni radnici, socijalni radnici i njihovi rukovodioci kada je cilj putovanja u vezi sa profesijom koju obavljaju;

– Radnici koji učestvuju u dostavama lekova, medicinskih proizvoda i ličnih zaštitnih sredstava, medicinske aparature, uključujući njeno instaliranje i podršku;

– Državni zvaničnici (šefovi država, članovi vlade i dr.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomate, članovi administrativno-tehničkog osoblja stranih predstavništava, službenici međunarodnih organizacija, vojna lica, službenici službi bezbednosti i javnog reda i mira, i humanitarni radnici prilikom obavljanja njihovih obaveza, kao i članovi njihovih porodici.

– vozači i stjuardi koji vrše međunarodni prevoz putnika;

– vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta;

– posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obaljaju svoje službene dužnosti;

– posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa Bugarskih javnih aerodroma i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove;

– učenici i studenti i doktorandi koji žive u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Rumuniji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i učenici, učenici, studenti i doktorandi koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Srbiju, Grčku, Tursku, Severnu Makedoniju i Rumuniju, radi školovanja;

– lica koja dolaze iz država s kojima Bugarska ima sporazum o slobodnom prelasku granice na recipročnoj osnovi.

USLOVI POD KOJIM NAVEDENA LICA MOGU UĆI U BUGARSKU

validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti COVID-19 (bilo digitalni COVID sertifikat EU o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke)

i negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (što se dokazuje digitalnim COVID sertifikatom EU o izvršenom testiranju ili njemu analognim dokumentom, koji sadrži iste podatke).

Navedenim osobama koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (tj. nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica, koji poseduju samo jedan od traženih dokumenata (tj samo sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili negativan PCR test), dozvoljava se ulazak u Bugarsku uz određivanje karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, kojeg se mogu osloboditi ako nadležnom organu pokažu negativan rezultat PCR testa, obavljenog u roku od 24 sata od povratka u Bugarsku.

Stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica koji dolaze iz države u crvenoj zoni, a ne poseduju ni sertifikat o vakcinaciji, odnosno preležanoj bolesti, ni sertifikat o izvršenom PCR testiranju, određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Deci uzrasta od 12 do 18 godina, koja dolaze iz država u crvenoj zoni, dozvoljava se ulazak sa negativnim PCR testom. U slučaju da ne poseduju test, određuje im se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Ukoliko imaju odobren boravak u Bugarskoj, mogu se osloboditi karantina ako nadležnom organu pokažu negativan rezultat PCR testa obavljenog u roku od 24 časa od povratka u Bugarsku.

Detaljna informacija može se naći na sajtu Ambasade R. Srbije u Bugarskoj: http://sofia.mfa.gov.rs/

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button