Privremena odjava strujomera, trajne posledice

Sa kakvim problemima mogu da se suoče potrošači ukoliko odluče da privremeno prekinu da koriste električnu energiju, saznali smo od Draga Lugonje. Potrošači, kao u ovom slučaju, mogu doći u situaciju da ih ponovno priključenje brojila košta mnogo više nego što su uštedeli prekidom korišćenja električne energije.

Foto: BETAPHOTO/NENISKA/AV

Drago je 2011. godine uveo šest brojila u objekat koji je izgradio u beogradskom naselju Borča. Sledeće, 2012. godine otišao je u Slovačku na period od oko godinu i po dana. Tada je privremeno odjavio pet brojila kako ne bi morao da plaća oko 4.600 dinara mesečno, tj. nešto više od 55.000 dinara godišnje za TV pretplatu, obračunsku snagu i druge nadoknade koje su se tada plaćale uz račun za struju.

Kada se Drago vratio iz inostranstva, mislio je da neće imati problema sa ponovnim priključenjem, međutim, dobio je negativan odgovor od Elektrodistribucije Beograd u kojem je navedeno:

,,Ne postoje tehnički uslovi za priključenje elektroenergetske instalacije. Postojeća mreža je preopterećena velikim brojem postojećih  potrošača koji za zagrevanje uglavnom koriste električnu energiju. Za stvaranje potrebnih uslova za priključenje, potrebno je izgraditi novu trafostanicu iz koje bi se snabdevao i Vaš objekat“.

Nadležni u EDB-u u odgovoru takođe traže da Drago, u saradnji sa komšijama, obezbedi lokaciju za izgradnju trafostanice. Drago kaže da je njegova parcela suviše mala za postavljanje trafostanice. Osim toga, on kaže da ne veruje da će neko od komšija hteti da proda parče zemlje za trafostanicu.

Problem sa odjavom brojila je u tome što potrošači  često nisu svesni kakve mogu biti posledice ukoliko prekorače rok u kome bi trebalo da se ponovo priključe na elektroenergetsku mrežu. Formular za odjavu brojila, koji je Drago dobio, sadrži stavku u kojoj se navodi da je korisnik informisan o tome da će ga Elektrodistribucija smatrati novim potrošačem ukoliko je njegov objekat ,,na lični zahtev bio odjavljen i isključen sa elektroenergetske mreže duže od jedne godine“.

To je upravo ono što se dogodilo u ovom slučaju. S obzirom na to da je prošlo više od godinu dana, u skladu sa tada važećim propisima, Elektrodistribucija, kako se navodi u odgovoru preduzeća ,,EPS Snabdevanje“, podrazumeva da će za to merno mesto nakon odjave ,,zahtev za prijavu podneti novi kupac“.

Elektrodistribucija tako Lugonju tretira kao novog potrošača koji sada ne može da se priključi na mrežu, jer više ne postoje tehničke mogućnosti. Iz preduzeća ,,EPS Snabdevanje“ su naveli da je novim propisima utvrđeno da potrošači mogu da se odjave na najmanje godinu dana, a ukinute su odredbe o maksimalnoj dužini trajanja privremene odjave brojila. Ipak, u Elektrovojvodini navode:

,,Iako period odjave nije ograničen, mi preporučujemo kupcima da taj period ne bude duži od dve godine“.

Kada potrošač želi da se ponovo priključi na elektroenergetsku mrežu, mora da podnese zahtev i to, kako navode iz preduzeća ,,EPS snabdevanje“, ,,pre isteka roka na koji je potrošač bio isključen“.

,,Potrošač je dužan da izvrši uplatu za uslugu nastavka isporuke električne energije“, dodaju iz preduzeća ,,EPS Snabdevanje“.

Drago je, u ovom slučaju nije na vreme prijavio da želi da mu Elektrodistribucija ponovo priključi pet brojila. On je tako, umesto da za godinu dana uštedi oko 55.000 dinara, došao u situaciju da će za ponovno priključenje morati da potroši 540 hiljada dinara. Ovaj slučaj pokazuje da odjava brojila često nije dobro rešenje, jer ukoliko prekorači rok, potrošač rizikuje da kasnije ostane bez električne energije i da ga, kao novog korisnika, priključenje košta mnogo više od uštede.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button